Privatlivspolitik

 

Her kan du finde information om, hvilke personoplysninger Sengehuset.dk indsamler om dig, hvorfor vi indsamler oplysningerne og hvor oplysningerne opbevares. Du kan også finde kontaktinfo, samt info om dine rettigheder.
Dataportabilitet
Du har ret til at få de personoplysninger du har afgivet til os udleveret i et elektronisk format. Kontakt info@Sengehuset.dk hvis du ønsker det.

Urigtige oplysninger

Konstateres der fejl i oplysningerne har du ret til at få dem rettet.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du besøger vores Hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden og forbedre denne.

Hjemmesiden anvender alene så få cookies som muligt. Vi anvender alene cookies, som optimerer brugeroplevelsen og brugen af Hjemmesiden. Vi anvender ikke cookies, som på nogen måde indsamler eller distribuerer personoplysninger.

Opbavering af data hos Sengehuset.dk

Når kunden skriver under på kontrakten indsamler og opbevarer vi nedenstående data, for at kunne udføre det kontraktlige arbejde. Disse data kan altid slettes, hvis dette ønskes. Send blot en mail til info@Sengehuset.dk

 Dit Firmanavn
 CVR nummer
 Kontaktpersoners oplysninger (navn, e-mail & telefonnummer)

Ønsker du at dine data skal slettes?


Alle andre data, som koder, filer af hjemmesiden o.lign., slettes automatisk ved ophør af samarbejde.  Kunden kan altid få slettet alle data, hvis dette ønskes, kontakt da Sengehuset.dk.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@houseof-seo.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

GDPR kontakt personers oplysninger

Sengehuset
Mønten 3, 6000 Kolding
E-mail: Sengehuset.dk 82 30 10 12
Telefon. 82 30 10 12

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata

Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

0